• Velký Blaník. Tak tady všechno začalo v roce 1966, včetně mého skautského slibu...

  • Jerry a Flek se připravují na ranní nástup...

  • Když Světlušky slibují...

  • Survival...

  • Rovering...

20 května 2019

Co to je SHTF či KSTP? - II.

Posledně jsme si povídali, jaká jsou "hospodářská opatření pro krizové stavy" (HOPKS). Nyní si vyjmenujme, před čím by nás měl stát chránit, eventuálně alespoň pomoci.
Nevojenské hrozby:
1. Povodně - postihují nás lokálně
2. Velký požár, sněhová kalamita, sesuv půdy, zemětřesení.
3. Epidemie
4. Epifytie (nákaza polních či lesních kultur) - divoká prasata na Zlínsku
5. Epizootie (plošná nákaza zvířat)
6. Radiační havárie
7. Chemická havárie
8. Jiná technologická havárie velkého rozsahu
9. Narušení či protrhnutí hráze.
10. Kontaminace vody, vzduchu v důsledku havárie
11. Narušení finančního a devízového hospodaření
12. Narušení dodávek ropy a plynu
13. Narušení dodávek elektrické energie
14. Narušení dodávek potravin
15. Narušení dodávek vody
16. Narušení dodávek léků a zdravotnického materiálu
17. Narušení dopravy
18. Narušení telekomunikací a IT
19. Migrační vlna
20. Narušení zákonnosti
21. Mimořádná situace v zahraničí


Vojenské hrozby:
1. Přímé napadení a ohrožení integrity vlastního území cizím státem
2. Operace NATO vedená na našem území
3. Operace NATO vedená blízko našeho území
4. Operace NATO vedená na dálku ale s naší podporou

Tady je dobré mrknout se na stránky Správa státních hmotných rezerv, a úplně dole naleznete nenápadný dokument nazvaný: Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKSTam mimo jiné naleznete, jak si vás stát bude vykrmovat, pokud se najede na přídělové lístky:

Kouknem se na normu životně důležitých potravin a výrobků pro občany nad 15 let na měsíc (věk se dělí do třech skupin: do 6 let / 15 let / nad 15 let):


Norma
Děti mají nárok na mléko a máslo o třetinu vyšší (jestli bude mléko nebo máslo odtučněné, se neuvádí).

Nyní si každou položku vydělte počtem dní v měsíci.
Takže, co se týká energie nějakých 8300 kj nebo 2000 kcal. Žádná sláva. To znamená, že s takovouto dávkou můžete tak akorát sedět na zadku a modlit se. Na nějakou velkou námahu zapomeňte. Takže si to sesumarizujeme.

Stát má potravinové zásoby na 30 dní, které by měl zvládnout distribuovat obyvatelstvu, proti přídělovému (již jsou natištěné) ústřižku. Osobně nevěřím ani jednomu.

Také zapomeňte, že si někam zajedete svým autem. Pohyb soukromých vozidel bude výrazně omezen, na pohonné hmoty nebudete mít nárok. Začne se omezovat dodávka plynu, elektrické energie, tepla, aj.

V případě opravdového průšvihu, se pravděpodobně vyskytne vícero hrozeb současně. Což bude mnohem zajímavější, ne-li děsivější, když nebude k tomu všemu komunikace, nepůjde internet...

No, a nyní se dostáváme k vysvětlení, co znamená ona zkratka - SHTF?
V podstatě se jedná o zkratku zkratky, protože celá zkratka je WTHSHTF (When The Shit Hits The Fan). Ale zažitá zkratka je přeci jen SHTF - česky KSTP – Když se to pos ... Někde naleznete o slovo Postapo, PostApo.

Fajn, ale co to vlastně znamená prakticky? Je to situace, kdy stát selže, jako občany nás přestane chránit, protože to z nějakého důvodu nedokáže, nebo nechce. V tomto případě mohou nastat sociální výbuchy společnosti, což se zdá nejpravděpodobnější, nastává výše zmiňovaná situace, označovaná tou podivnou zkratkou - SHTF. Jedná se o situaci, kdy musíte najet na jiný režim jednání, a chování, než je běžné v normální civilizované společnosti...
Back

Sdílejte:

09 května 2019

Co to je SHTF či KSTP? - I.

Humanitární pomoc
Než to objasním, musím se nejprve zmínit, jakou pomoc nabízí náš státu za krizového stavu svým obyvatelům. Ale ještě než začnu, je fakt, že ČR má jeden z nejlépe propracovaných bezpečnostních systému v Evropě. Zjednodušeně: že je republika ve vážné šlamastice (krizový stav), vyhlašuje vláda, na základě Bezpečnostní legislativy, která se opírá o:
  • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
  • zákon č. 430/2010 Sb., o krizovém řízení,
  • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, a jejich prováděcích předpisů pro systém plánovité přípravy opatření k účinnému a efektivnímu řešení krizových situací.
Když jsem se optal v okolí, kdo ví, co je to Správa státních hmotných rezerv České republiky (SSHR ČR), dostal jsem pouze pár odpovědí: že mají na starost tisk cenin a bankovek, či zásoby pohonných hmot…

Málokdo si uvědomuje, že SSHR je právě tou institucí, která pomůže v tíživých dobách. Má předem zpracovanou „Metodiku činnosti při plánování a zajišťování hospodářských opatření pro krizové stavy" (HOPKS). 
V podstatě můžeme zásoby státu připravené na krizový stav, rozdělit do 4 skupin.

1. Hmotné rezervy slouží k zajištění obranyschopnosti státu, odstraňování následků krizových situací a ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu.

a) Potravinová bezpečnost státu:
ČR by měla mít zásoby pšenice, máslo, rýže, masa, cukru, atd. na 3 dny, pro všechny obyvatele. Toto je plán, ale jestli je plněný, kde je vše uskladněno, jak se udržuje, to všechno podléhá utajení. Nicméně přešlo by se na tzv. Přídělový systém v zásobovaní, skrze přídělové lístky a poukázky.

b) Energetická bezpečnost státu:
Ropa, plyn, jaderné palivo. Toto je mimo nás, bez komentáře. Měli by být na 90 dní.

2. Mobilizační rezervy slouží k zajištění mobilizačních dodávek, což jsou vlastně nezbytné dodávky určené pro ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Jsou určeny na zabezpečení rychlého přechodu ekonomiky na období krizové situace, nebo naopak, následnou obnovu hospodářského a společenského života. Do tohoto ranku spadají léky (krev), suroviny, materiály, dokumentace apod.

3. Pohotovostní zásoby slouží k zajištění nezbytných dodávek, které nelze zajistit obvyklým způsobem. Jsou určeny pro podporu obyvatelstva, činnost havarijních služeb a hasičských záchranných sborů po vyhlášení krizových stavů.

Škála samotných komodit je velice rozsáhlá, od prostředků pro oblast nouzového zásobování pitnou vodou, likvidace nebezpečných nákaz zvířat a rostlin, nouzového přežití obyvatelstva či odstraňování následků povodní přes detekci a dekontaminaci nebezpečných látek, zabezpečení prostředků zdravotnictví, rozšíření lůžkové kapacity nemocnic, řešení ropné nouze, prostředky pro likvidaci požárů, prostředky pro trhací práce a pyrotechnickou činnost, prostředky pro řešení průmyslových havárií, prostředky pro zajištění veřejného pořádku, a vnitřní bezpečnosti, až po prostředky na obnovu sjízdnosti dopravních cest a další.

4. Zásoby pro humanitární pomoc
O jejich vydání rozhoduje předseda Správy státních hmotných rezerv a to na základě požadavku hejtmana nebo starosty obce s rozšířenou působností. Z logiky věci, jelikož je humanitární pomoc poskytována osobám vážně materiálně postiženým krizovou situací, jsou zásoby pro humanitární pomoc vydávány bezplatně. Jedná se zejména o prostředky pro nouzové přežití a pro osobní hygienu...

Next
Sdílejte:

25 dubna 2019

Vznik rady oddílu

Rada oddílu
Zánik Sagitty a počátek LINPRRTy dal podnět k tomu, aby prázdné místo zaplnil spolek nespokojených jedinců. Postupně a tichou podporou střediskového vůdce Lišáka, se členy tohoto spolku stali zbývající roveři, zástupci oddílu, ale i zdravotnice. Zdravotnice byla ta, která u sebe doma upevňovala sebedůvěru celé party. Patt si tento spolek pro sebe, s trochou ironie, pojmenoval - rada oddílu (RO).

Schovávali se jeden za druhého, dopředu postrčili br. Pinocia – který začal jako první se skautskou neposlušností. Byl šťastný, jak ho všichni vynášejí, snad až na budoucí funkci vůdce oddílu. Spojovala je jediná myšlenka: „Král je mrtev – ať žije král!”.

V průběhu následujících měsíců, se začali chovat jako temní „apoštolové”. Momentem, který RO nahrál, byl Pattův projekt‚ na vytvoření prostoru pro činnost roverů a rangers. Tato Pattova aktivita šla tehdy záměrně mimo jeho rovery, zástupce, ale i střediskové činovníky. Když RO viděla všeobecné nadšení, s jakým se rozeběhla činnost Linprrty, počala žehrat na staré dobré časy. Členové RO začali vytvářet pomluvy, zaručené fámy, ke všemu měli negativní komentáře. Mimo svůj oddíl otevřeně kritizovali Pattovo vedení oddílu, a co bylo nejhorší, i mezi dětmi.

Jejich vztahy s Pattem, se stávali, řečeno diplomaticky - napjaté. Prakticky nastalo skryté soupeření mezi Pattem a RO, na straně druhé. Vůdce oddílu za nedlouho zaznamenal, že družiny začaly pozvolna stagnovat ve své činnosti, vypouštěly skautskou náplň. Rádcové chodili nepřipraveni na své schůzky, nebo bez omluvy nepřišli vůbec.

Patt měl ve zvyku, že všechny jeho programové návrhy vždy odhlasovala Oddílová rada, která se skládala z rádců družin, vůdce, a jeho zástupce. S tím byl nyní konec, protože složení OR se změnilo, a vůdce měl velký problém něco prosadit. Na oddílové rady začali náhle docházet všichni členové RO, kteří měli hlasovací právo, a bez skrupulí ho dokázali použít. Patt si opět vzpomněl na slova Akély, který ho kdysi varoval slovy: „Pamatuj si, pokud ti to přeroste přes hlavu, už s tím těžko něco uděláš!“.


Složení oddílové rady před a po
Ještě jeden „posel“ inkognito navštívil Patta doma, tím byl br. Vlk. Vlk byl formálním vedoucím roverského oddílu Argo při středisku, a navíc se staral o střediskové finance. Objevil se náhle jednoho podvečera u dveří s tím, jestli by si mohl s Pattem promluvit. Patt dělal kávu, a přitom se zeptal, co Vlka trápí.

Vlk začal od lesa. Vyprávěl o stavu roverského oddílu, který se postupně stal pouze oddílem papírovým. Žádné nové členy oddíl nemá, a ti staří přestali mít zájem. Přesto se účastnili setkání Linprrty, a vidí v tom do budoucnosti velký potenciál. Nakonec se slzami v očích proklel den, kdy se nechali strhnout Mamutem k odchodu z oddílu, aby se osamostatnili. Mamut se nakonec od nich trhnul, aby se vrátil zpět do mateřského oddílu, protože chtěl pracovat s malými dětmi.

Patt na to odvětil, že ho slova Vlka těší, ale je to přirozený vývoj. A co se Mamuta týká, tak s dětmi nedělal v průběhu své vojny v místě, ale ani nyní. Potom se ho zeptal, co ví o RO. Byl překvapen, jak byl Vlk detailně informován. V podstatě všechno ví z malé střediskové rady, kde se všechno přetřásá.

(Od září 95 střediskový vůdce zavedl, mimo jiné, malé a velké střediskové rady. Zatímco velká SR byla určena k hlasování pro vůdce oddílu a rovery, na malé se scházel úzký kroužek. Vůdce střediska a volení zpravodajové SR.)

Nakonec Pattovi zevrubně popsal, jak se přelévají oddílové peníze na středisko, a aby si na to Patt dal pozor. Hospodaření je v takovém stavu, že revizní komise se odmítla pod výsledek hospodaření podepsat, protože středisko není schopné zpětně dodat doklady ke svým aktivitám. Jeho cílem je, aby dosáhl uzavření hospodaření za loňský rok a odstoupil z funkce.


Závěrem se rozloučili s tím, že Vlk bude Pattovi dočasně hlídat oddílový podúčet, případně předá Pattovi zprávu, pokud proběhne podivná transakce.
Sdílejte:

16 dubna 2019

Fotoalbum HI-LAH-DIH LST 1996

Za léta se z našich letních skautských táborů shromáždilo stovky fotografií, které byly postupně digitalizovány. Pro rychlý přístup (stažení) případných zájemců (účastníků), vytvářím z každého tábora 3. oddílu HILAHDIH fotoalbum. Pro jejich otevření je třeba mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader.

Kliknutím na obrázek se Vám zobrazí fotoalbum z roku uvedeného v nadpisu.


Sdílejte:

06 dubna 2019

Posel

Posel
Rok 1996 začal pro Patta šokem. Ale od začátku. Po vyvedeném Silvestru neuběhl ani týden a u Patta doma zazvonil jeho zástupce Jim. Už ve dveřích Patt poznal, podle výrazu tváře, že se něco děje. Pozval Jima dál, ale ten odmítl, že to vyřídí mezi dveřmi.

„No, vlastně mě posílají roveři…"

„Stalo se něco při jejich výsadku, tak povídej, co mají na srdci?"

„O silvestru jsme si u mě doma povídali, a oni si mi postěžovali, a mám se tě i zeptat, že nevědí, co mají dělat pro oddíl…".

„Na to je Jime, jednoduchá odpověď. Oba dobře víme, že roveři si sami před pár lety, založili družinu Sagitta, pod vedením Pinocia. Já byl proti tomu. Nicméně jsem souhlasil, protože se mi všichni zaručili, včetně tebe, že mají habaděj nápadů, a všechno bude O. K. Důvod proč jsem byl proti bylo, že se z roverské družiny se stane „kroužek”. Také to tak dopadlo. Navíc, když jsem od někoho chtěl s něčím pomoct, tak to nejprve musel schválit jejich rádce".

"Kdysi sami chtěli nějaký oddílový projekt, tak jsem je požádal, aby na letní tábor sami vymysleli a připravili táborovou hru. Několikrát jsem jejich úkol pro oddíl i upomínal, protože jsem nikde neviděl ani náznak nějaké přípravy."

"Tušil jsem malér a v tichosti celotáborovku připravil sám. Jako vždy, žádnou programovou hru neměli - vlastně měli. Jejich rádce připravil, jak mi oznámil druhý den tábora, program, ale pouze pro rovery. Dopadlo to, jak to dopadlo, Sagitta se po táboře rozpadla. A tebe dnes posílají, aby si se zeptal, co mají dělat?"

"Při středisku máme roverský oddíl, ale nikdo do něj nechce. To mám jako plnoletým roverům říct, oddíl už vám nemá co nabídnout, odejděte? Než bych tohle řekl, tak raději jsem bojoval zato, aby vznikla Linprrta. Aby se mohli naši roveři, a jim podobní, seberealizovat, přestat se zabývat, a to nejen já, každý měsíc stejnou otázkou, copak asi roveři dělají?"

„V tom máš Patte asi pravdu…", přitakával Jim.

„Jime, místo abys mi jako zástupce pomáhal, tak jdeš od určité doby proti mě. Roveři chtějí vehementně slavit Silvestr v klubovně, vše se domluví, a na konec se všichni za mými zády domluvíte, že to bude jinak. Že by mi dal někdo vědět, není férové jednání", postěžoval si Patt.

Chvilku bylo ticho. Patt doufal, že to jeho zástupce nějak omluví. On ale zrudl, a začal mluvit o něčem jiném, jakoby téma chtěl zamluvit.

„No, a taky jsem ti přijel domluvit. Měl bys ukončil svůj vztah se Sluníčkem. Bavili jsme o tom včera u Věry, a shodli se na tom, že to musíš skončit…!"

A je to tady, pomyslel si Patt. „Hm, včera u Věry se o tom bavil kdo?"

„No, byli tam roveři, přišel i Mamut, Takio a Placák.", protahoval Jim, zatímco Patt horečnatě přemýšlel, jestli je to všechno vtip, nebo zlý sen.

„Aha, ale Takio s Placákem přece z oddílu před pár roky sami odešli. To jste je pozvali?", zajímal se Patt.

„To ne, jen tak se zastavili, když tam byl Mamut.“, lhal zástupce. „Jo, a taky jsem si o tom povídal s rodiči Sluníčka, a ty taky nejsou moc nadšení," triumfoval Jim.

„Počkej, ty mi tady naznačuješ, že jste včera vytvořili jakousi skupinovou radu oddílu, která mi bude říkat, co mám a nemám dělat? Jime, jsem rád, že máte o mě všichni takovou starost. Je vidět, že stále jsou mezi námi bývalí Pionýři. Problém je v tom, že se vaší radou nemíním zabývat. Proč? Za prvé," pokračoval Patt. „S rodiči jsem mluvil už před vánoci taky, a vše jsme si vyjasnili. Za druhé, zkus vaše rozhodnutí přednést Sluníčku, které je plnoleté. A nakonec, co je vám do toho? Snad bys měl už jít a nedělat se sebe hlupáka!", ukončil Patt rezolutně další rozhovor…
Sdílejte:

Translate post

Vyhledat v blogu

Sapientia

"Ó Bože, pomoz mi ve své moudrosti vyhrát, a když mi nedovolíš vyhrát, pak Bože učiň, abych byl poražen čestně."
(Robert Baden-Powell)

Forbíny

Forbíny
Pojďte ven, je tu jaro..!

Návštěvnost

Web Statistics